ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิทำ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเทพาอย่างยั่งยืน ที่ thephanews@hotmail.com