****  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิทำ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเทพาอย่างยั่งยืน ที่  thephanews@hotmail.com       ****          
           
   
 

ดาวน์โหลดไฟล์   ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน

  
               ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2554 (ภาคเอกชน) ขนาดไฟล์ 2,929.26 Kb
                หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20111219_oqasdfjr.pdf&name=20111219_oqasdfjr.pdf

               ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2554 (ภาคราชการ) ขนาดไฟล์ 1,476.18 Kb
                หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20111219_hsmtcfkj.pdf&name=20111219_hsmtcfkj.pdf

              ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2554 (ภาคเอกชน) ขนาดไฟล์ 2,998.86 Kb
             หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20111228_xvydyclj.pdf&name=20111228_xvydyclj.pdf

            ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2554 (ภาคราชการ) ขนาดไฟล์ 2,188.75 Kb
            หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20111228_zxwlcost.pdf&name=20111228_zxwlcost.pdf

           ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนมกราคม 2555 (ภาคราชการ) ขนาดไฟล์ 1,719.72 Kb
           หรือที่ URL : http://www.lmsouth.org/download.php?src=files/mail/20111228_zlvmiehx.pdf&name=20111228_zlvmiehx.pdf

        ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนมกราคม 2555 (ภาคเอกชน) ขนาดไฟล์ 2,930.94 Kb
        หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20111228_febqjryd.pdf&name=20111228_febqjryd.pdf

  
         ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม 2555 (ภาคราชการ) ขนาดไฟล์ 2,229.88 Kb
         หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20120110_rveyreiv.pdf&name=20120110_rveyreiv.pdf

        ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม 2555 (ภาคเอกชน) ขนาดไฟล์ 3,015.93 Kb
        หรือที่ URL : http://www.lmsouth.org/download.php?src=files/mail/20120110_ecbvgogn.pdf&name=20120110_ecbvgogn.pdf        

        ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 5 เดือนมกราคม 2555 (ภาคราชการ) ขนาดไฟล์ 2,049.09 Kb
         หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20120131_ilrayusw.pdf&name=20120131_ilrayusw.pdf

       ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 5 เดือนมกราคม 2555 (ภาคเอกชน) ขนาดไฟล์ 1,343.65 Kb
      หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20120131_queefbkb.pdf&name=20120131_queefbkb.pdf

     ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (ภาคราชการ) ขนาดไฟล์ 2,153.57 Kb
    หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20120206_tthzosym.pdf&name=20120206_tthzosym.pdf

     ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งตำแหน่งงานว่าง รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (ภาคเอกชน) ขนาดไฟล์ 1,351.21 Kb
    หรือที่ URL : http://www.lm-south.org/download.php?src=files/mail/20120206_kijklkkx.pdf&name=20120206_kijklkkx.pdf