ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิทำ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเทพาอย่างยั่งยืนที่   thephanews@hotmail.com
             
???????????????????
 
 
 
 
 
 
???????????
 
 
 
 
 
 
?????????