ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิรู้ ภูมิทำ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเทพาอย่างยั่งยืน ที่   thephanews@hotmail.com
             
???????????????????
 
 
 
 
 
 
???????????
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์   2555